Produkter & Tjänster

UVS utför injustering av luftflöden, provtryckning, märkning/skyltning, service och funktionskontroller på ventilationssystem samt styr- och reglerutrustningar. Vi utför även mindre montage och ändringar i befintliga system.

Vår specialitet är injustering av luftflöden i allt från villor till stora avancerade VAV-styrda anläggningar som t ex skolor och sjukhus. I samband med det brukar vi även utföra märkning/skyltning samt driftsättning/igångkörning och funktionskontroll.

Vi säljer filter, fläktar, motorer och reglerutrustning m.m. av de flesta i branschen förekommande fabrikaten. Vi har ingen lagerhållning av produkter och varor, men tar gärna hem enligt kundens önskemål.

Sedan 2020 utför vi även OVK (Obligatorisk funktionskontroll) på alla typer av ventilationssystem.